...میکده ی عاشقا

!نه آنچنان عاشق باش که هیچ چیز را نبینی، نه آنقدر ببین که هرگز عاشق نشوی

عکس هایی از william-levy بازیگر نقش خوان میگل در سریال تقدیر یک فرشته

+ نوشته شده در شنبه 29 مرداد1390 ساعت توسط B E N I T A | 


عکس هایی از Maite_Perroni بازیگر نقش ماریچی در سریال تقدیر یک فرشته

+ نوشته شده در شنبه 29 مرداد1390 ساعت توسط B E N I T A |